חפשו כל דבר:

מבולבלים? בואו לקבל עצה של מומחה:

  לפרטים ולקביעת תור

  השאירו את הפרטים הבאים

   דיסלקציה ויזואלית

   בשלב הגבוה ביותר של התפתחות החשיבה, המיומנות החזותית הופכת למיומנות הלמידה העיקרית והחשובה. אצל ילד שיש לו דיסלקציה ויזואלית, יש בעיה במיומנות החזותית ובהתפתחות של ההבחנה בחשיבה.

   תיאור דיסלקציה ויזואלית

   1. כעת, נצלול יותר לעומקה של הבנה והבחנה זו, והתהליכים הכלולים בה. הבנה היא הבחנה. יכולת להבחין בין שני דברים שונים ולתת לכל אחד מהם פירוש ומשמעות משלו. אנחנו מתייחסים למחשבה כאל חוש פנימי של ראייה, ראייה בעין השכל, שבה המסרים התחושתיים, השמיעתיים והראייתיים, נראים באופן תקין בהתבוננות הפנימית בחשיבה.
   2. כדי להמחיש זאת נשתמש בדימוי של מסך שכביכול נמצא בתוך ראשו של הילד, ומוקרנות עליו תמונות שונות. על המסך הזה מתבצעת ההבחנה בין דברים וההבנה שלהם. ההבחנה וההבנה מורכבים ממספר תהליכים של עיבוד מידע.
   3. חקר – זיהוי של פריט מידע. פריט מידע כלשהו נקלט באחד מהחושים, מישוש שמיעה או ראייה, ומופיע על המסך בחשיבה. לדוגמה: ילד שרואה קו, ושומע את הצליל של פתח: אַ.
   4. צירוף – פריט מידע נוסף נקלט באחד החושים, ועולה על המסך בחשיבה ביחד עם פריט המידע הקודם. לדוגמה: ילד שרואה עיגול קטן, ושומע את הצליל של חיריק: אִ, בנוסף לצליל של פתח: אַ
   5. פירוש – שני הפריטים נראים על המסך בחשיבה כשונים זה מזה. זוהי ההבחנה. לדוגמה: הילד שראה קוו ונקודה, ושמע אַ ואִ, רואה על המסך בחשיבה את הקו והנקודה, ואת האַ והאִ, כשונים זה מזה, ונותן לכל אחד מהם משמעות נפרדת.
   6. ביטוי – הילד מסוגל לתת ביטוי חיצוני אחר, למידע שמופיע על המסך בחשיבה. הילד ששמע אִ ואַ, ורואה את שניהם על המסך בחשיבה כשונים זה מזה, יהיה מסוגל לומר על סימן של חיריק אִ, ועל סימן של פתח אַ.
   7. הרחבה – הילד מסוגל לקחת את המידע שנקלט בחושים ומופיע על המסך בחשיבה בהבחנה נכונה, ולהרחיב את השימוש בו. לדוגמה: הילד ששמע אִ ואַ, ורואה אותם על המסך בחשיבה בהבחנה נכונה, יהיה מסוגל להסיק מכך שבאות א' במילה אבא, יש שימוש בקו ובצליל של פתח, כלומר: אַ.

   התערבות בהתפתחות החשיבה

   אם ליקירכם יש דיסלקציה ויזואלית והתהליכים שתוארו אינם פועלים אצלו באופן תקין, פנו אלינו עוד היום כדי לקבל את המענה הנכון והמדויק ביותר לבעיה.

   מבולבלים? בואו לקבל עצה של מומחה:

    קידום אתרים קידום אתרים