חפשו כל דבר:

מבולבלים? בואו לקבל עצה של מומחה:

  לפרטים ולקביעת תור

  השאירו את הפרטים הבאים

   דיסלקציה קלה

   הבנה היא הבחנה. יכולת להבחין בין שני דברים שונים ולתת לכל אחד מהם פירוש ומשמעות משלו. כשלילד אין אפילו דיסלקציה קלה,  אנחנו מתייחסים למחשבה כאל חוש פנימי של ראייה, שבה המסרים מהחושים, נראים באופן תקין בהתבוננות הפנימית בחשיבה.

   דיסלקציה קלה וכבידה

   1. ההבחנה וההבנה מורכבים ממספר תהליכים של עיבוד מידע. חקר צירוף פירוש ביטוי והרחבה.
   2. חקר – הגדרה: זיהוי של פריט מידע. פריט מידע כלשהו נקלט באחד מהחושים, מישוש שמיעה או ראייה, ומופיע בחשיבה. לדוגמה: ילד שרואה קו, ושומע את הצליל של פתח: אַ.
   3. צירוף – הגדרה: פריט מידע נוסף נקלט באחד החושים, ועולה על המסך בחשיבה ביחד עם פריט המידע הקודם. לדוגמה: ילד שרואה עיגול קטן, ושומע את הצליל של חיריק: אִ, בנוסף לצליל של פתח: אַ.
   4. פירוש – הגדרה: שני הפריטים נראים על המסך בחשיבה כשונים זה מזה. זוהי ההבחנה. לדוגמה: הילד שראה קוו ונקודה, ושמע אַ ואִ, רואה על המסך בחשיבה את הקו והנקודה, ואת אַ ואִ, כשונים זה מזה, ונותן לכל אחד מהם משמעות נפרדת.
   5. ביטוי – הגדרה: הילד מסוגל לתת ביטוי חיצוני אחר, למידע שמופיע על המסך בחשיבה. לדוגמה: הילד ששמע אַ ואִ, ורואה את שניהם על המסך בחשיבה כשונים זה מזה, יהיה מסוגל לומר על סימן של חיריק אִ, ועל סימן של פתח אַ.
   6. הרחבה – הגדרה: הילד מסוגל לקחת את המידע שנקלט בחושים ומופיע על המסך בחשיבה בהבחנה נכונה, ולהרחיב את השימוש בו. לדוגמה: הילד ששמע אַ ואִ, ורואה אותם על המסך בחשיבה בהבחנה נכונה, יהיה מסוגל להסיק מכך שבאות א' במילה אבא, יש שימוש בקו ובצליל של פתח אַ.
   7. תהליכים אלו מוגדרים על ידינו כ: חקר פירוש, צירוף, ביטוי הרחבה, וראשי התיבות שלהם יוצרים את המילים: חפץ בה. כאשר תהליכי עיבוד המידע הינם תקינים, ומתרחשת בחשיבה זרימה בין החקר, פירוש, צירוף, ביטוי והרחבה, הקריאה (וכל תפקוד למידה אחר) היא חוויה שהילד חפץ בה. יש לו הרגשה נוחה, ומוטיבציה להשקיע.
   8. אם תהליכי עיבוד המידע אלו פועלים אך אינם תקינים לגמרי, המשמעות היא שיש לילד דיסלקציה קלה.

   לפתור את הבעיה

   לנו במכון זרחין יש את כל הכלים כדי לתת לכם את המענה המהיר והמדויק ביותר במקרה של דיסלקציה מכל סוג שהוא, ולאפשר לכל ילד ומבוגר לקרוא היטב ולהשתלב באתגרי הלמידה המיועדים לו.

   מבולבלים? בואו לקבל עצה של מומחה:

    קידום אתרים קידום אתרים