חפשו כל דבר:

מבולבלים? בואו לקבל עצה של מומחה:

  לפרטים ולקביעת תור

  השאירו את הפרטים הבאים

   הבנת הנקרא

   מהי הבנת הנקרא?

   הבנת הנקרא, היא היכולת לתת משמעות למילים כתובות ולהסיק מסקנות מקריאה שלהם. הבנת הנקרא היא מיומנות הלמידה החשובה ביותר, ומגבלה שלה יוצרת מגבלה חמורה ביכולת להשיג ידע. אין קשר בין היכולת לקרוא לבין הבנת הנקרא, ומדובר בשתי מיומנויות שונות, כך שישנם כאלו שיכולים לקרוא היטב אך אינם מסוגלים להבין את מה שהם קוראים. בכל מסגרת למידה בכל גיל, החל מבית הספר היסודי, מבוססת הלמידה על חומר כתוב ועל הבנה שלו. מגבלה בהבנת הנקרא עלולה ליצור פער בין הלומד לבני גילו, ולפגוע בהישגיו הלימודיים. כתוצאה מכך עלולים להתפתח אצלו רגשות שליליים ובטחונו העצמי עלול להיפגע.

   מה נחשב לקושי בהבנת הנקרא?

   יכולת להבין טקסט בקריאה הראשונה של המילים, מעידה על יכולת תקינה של הבנת הנקרא. במידה והלומד נדרש לחזור ולקרוא מילים יותר מפעם אחת על מנת להבין אותם, יתכן והוא סובל מקושי בהבנת הנקרא. קיימות רמות שונות של קושי בהבנת הנקרא. רמת הקושי נבחנת בשני פרמטרים: א. מספר הפעמים שהלומד נדרש לקרוא את המילים על מנת להבינם. ב. רמת ההבנה שהלומד מגיע אליה. לעיתים קושי בהבנת הנקרא נתפס כבעיה רק כאשר מדובר ברמת קושי גבוהה, בה גם כאשר הקורא עובר על המילים שוב ושוב הוא אינו מצליח להבינם כראוי, אולם התייחסות זו הינה מוטעית. בכל מקרה בו הקורא אינו מצליח להגיע לרמת הבנה בסיסית של המילים כבר בקריאה ראשונית, ישנה השלכה שלילית על קצב הלמידה, ועל ההישגים הלימודיים. על מנת למקסם את ההישגים הלימודיים יש לקדם את הלומד לרמה תקינה של הבנת הנקרא ובכך להעניק לו הזדמנות להצלחה הלימודית שהוא ראוי לה.

   מהו הגורם לקושי בהבנת הנקרא?

   על פי שיטת זרחין, הגורם לקושי בהבנת הנקרא, כמו לקשיי למידה אחרים, הוא נתק בראיה שבמחשבה, ותפקוד לא תקין של מרכז עיבוד המידע בחשיבה. ניתן לדמות את הראיה במחשבה שמעבדת את המידע, למסך פנימי בחשיבה של הילד, עליו מופיעים הנתונים, והוא הבסיס ליכולות ולידע שהילד מבטא. על מנת לעבד נכון את המידע בקריאה, ולהבין את המילים, נדרש הילד לראות נכון את הנתונים במסך הפנימי שבמחשבתו. הקריאה מורכבת ממספר תהליכים:

   א. חקר – זיהוי של חלקי מידע.

   ב. צירוף – חיבור של מספר חלקי מידע ליחידת מידע משותפת .

   ג. פירוש – מתן משמעות למידע באמצעות הבחנות בינו לבין מידע אחר. על מנת להבין את הנקרא כראוי, הקורא צריך לראות  את החקר הצירוף והפירוש ביחד, ולחבר ביניהם. אם יש ביניהם נתק והם אינם  מתחברים ומופיעים יחד במחשבתו, יתגלה אצלו קושי בהבנת הנקרא. לעיתים קיים פער בין יכולת הבנה גבוהה באופן כללי, לבין חוסר יכולת להבין מידע בקריאה. הסבר זה לקושי בהבנת הנקרא, מבהיר כיצד יתכן פער זה, משום שאם בקריאה אין ראיה בחשיבה של כל מרכיבי הקריאה ביחד, לא יכולה להיווצר הבנה ראויה של הטקסט.

   מהם העקרונות הטיפוליים שלנו?

   הניסיון הרב שלנו מוכיח שניתן לתקן את יכולת העיבוד ולפתור את הקושי בהבנת הנקרא מהשורש. על מנת להשיג זאת יש לקדם ולעורר את הרצון הפנימי של המטופל לגלות את הכוחות הטמונים בו. אנו משתמשים במספר כלים כדי להשיג זאת, וביניהם: העברת מסר ברור וגלוי של   בטחון מלא ביכולתו לפתור את בעייתו מהשורש, טיפול בגובה העיניים בו הילד נמצא במרכז, עיסוק בחוויות אישיות של הילד, וגישה טיפולית דינמית ומקורית שמתאימה עצמה כל העת למצבו של המטופל. במהלך הטיפול, אנו מקפידים לשמור על ערנות ושיתוף פעולה מלא של המטופל כל העת, באמצעות שילוב הומור בשיח הטיפולי ושיחה אודות נושאים מעולמו של הילד. את כוח הרצון שמתגלה אצל הילד, אנו מנצלים באמצעות  הכלים הייחודיים של שיטתנו,  לתיקון  הנתק החשיבתי ששורר בתהליך העיבוד של המידע.

   בניגוד לגישה המקובלת אנחנו לא מתמקדים רק באסטרטגיות להבנת הנקרא, אלא מתמקדים בתהליכי העיבוד והראייה שבמחשבה.

   המטרה היא שכשהילד יתבונן במסך הפנימי שבמוחו על הטקסט, הוא יראה אותו בצורה נכונה, ויחבר בין החקר הצירוף והפירוש. מאחר  שההתמקדות שלנו היא בעיבוד המידע שמתרחש ב"מסך" שבמוחו של הילד, אנחנו משתמשים בדרך טיפול מקורית שמסתייעת גם בחושים ומיומנויות  למידה אחרות, שקשורות אף הן לעיבוד המידע במוח, ומשלבים בתרגול הבנת הנקרא חושים כמו דיבור, שמיעה, תנועה וראיה. אנו משתמשים לתרגול הבנת הנקרא בתכנים מהזיכרון של המטופל המבוססים על חוויות אישית שהוא עבר, על מנת שהחיבור העוצמתי בין חקר צירוף ופירוש שמאפיין אותם, ישפיע על עיבוד וראיה נכונה של חקר צירוף ופירוש בקריאה שלו. הטיפול מלווה בשיח שנועד לעורר את המודעות של הילד למצבו, ליכולות שלו ולהתקדמות שהוא חש, ומודעות זו תורמת לשינוי דפוסי החשיבה שלו. התוצאה של הטיפול המדויק שלנו, היא שלאחר סדרת מפגשים קשיי הבנת הנקרא נעלמים. התוצאה שמושגת באמצעות הטיפול שלנו היא מיגור הקושי באופן מוחלט כך שהילד יוצא לחיים חדשים ומתחיל לתפקד באופן נורמטיבי מבחינת ליקויי הלמידה.  אנו מביאים לסילוק הגורם לבעיה, וכך הבעיה נעלמת מאליה.

   מבולבלים? בואו לקבל עצה של מומחה:

    קידום אתרים קידום אתרים